Dagsorden – se også punktet: Referater

2022 – generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 11. oktober kl. 19 på Frederiksberg Skole, i Blå sal

2021 – Ordinær generalforsamling

2021 – Ekstraordinær generalforsamling

2020 – Generalforsamling

2019 – Ekstraordinær generalforsamling

2019 – Ordinær generalforsamling

2018 – Ekstraordinær generalforsamling

2018 – Ordinær generalforsamling

2017 – Ordinær generalforsamling