Dagsorden

2019 – Ekstraordinær generalforsamling

2019 – Ordinær generalforsamling

2018 – Ekstraordinær generalforsamling

2018 – Ordinær generalforsamling

2017 – Ordinær generalforsamling