Haveaffald – inkl. kommunal afhentning

Containere til haveaffald 2024 – obs ny placering på Thorsvej

Grundejerforeningen opstiller containere til medlemmernes haveaffald alle dage inkl..

Påsken: Fredag d. 22. marts til tirsdag d. 2. april

Skt. Hans: Fredag d. 21. juni til mandag d. 1. juli

Efterårsferien: Fredag d. 11. til mandag d. 21. oktober

Containere placeres (den første dag og hentes tidligt den sidste) på:

Thorsvej – i klyngen Thorsvej 22-42.

Odinsvej – på ”vendepladsen”

Pak containerne så der kan være mest muligt i dem, tak.

Vigtigt:

Brug den greb, som stilles ved containeren, så der fyldes helt op længst væk fra lågen først.

Hvis vi skal undgå ekstraudgifter i forbindelse med tømningen, må der kun komme haveaffald i containerne. Grene må være op til 10 cm tykke og ca. 120 cm lange.

Vi har tidligere måttet betale 625 kr. ekstra, fordi der var trykimprægneret træ i containeren.

Hvis man anvender trailer, bedes man selv køre sit læs til genbrugsstationen, tak.

Kommunal afhentning:

Siden oktober 2023 har Sorø-borgerne haft mulighed for at bestille afhentning af storskrald og miljøfarligt affald hjemme hos dem selv. Ordningen indeholder også afhentning af haveaffald, som dog har ligget hen i vinterdvale – indtil nu. For fra 4. marts 2024 kryber vi ud af vinterhiet og begynder at indsamle dine visne grene og dit spirende ukrudt. Du kan få hentet haveaffald hver 4. uge helt frem til november – bare du lige husker at bestille først.

Ordningen for haveaffald er en del af din affaldsordning, hvilket vil sige, at den ikke koster dig noget ekstra at benytte. Det samme gælder i øvrigt for storskrald og miljøfarligt affald. Du har altså allerede betalt for denne service.

Hvad kan du få hentet?
Du kan få hentet de fleste typer haveaffald, fx græs, blade, ukrudt og afklip af mindre grene og buske. Vi tager dog ikke jord, store stammer, sten og potter med. Haveaffaldet skal enten samles i papirsække, bundtes eller samles i en beholder. Vi tager op til otte enheder med pr. gang (en enhed er fx en papirsæk, et håndterbart bundt eller en beholder). Fx kan du benytte din gamle lysegrå beholder, hvis du har valgt at beholde den. Eller du kan købe papirsække på genbrugspladsen. Du har også mulighed for at købe en ny beholder hos AffaldPlus. Haveaffaldet skal stilles frem til fortov/vej, så vores folk nemt kan komme til det.

Du kan læse mere om haveaffald på affaldplus.dk/haveaffald-soroe.

Få hentet dit haveaffald
• Bestil afhentning af haveaffald senest to hverdage før afhentningsdagen
• Se i din tømmekalender, hvornår du kan få hentet haveaffald.
• Alle informationer om haveaffald kan du finde på affaldplus.dk/haveaffald-soroe
• Husk, du også kan få hentet storskrald og farligt affald. Også dette kræver dog bestilling.

(Kilde: Dit Sorø)