Nabohjælp

Forebyg indbrud

I forbindelse med generalforsamlingen d. 27. oktober 2014 indledte politiassistent Torben Christensen (Sorø lokalstation) mødet med et oplæg af  om sikring mod indbrud. Baggrunden er, at der har været indbrud i området.

Torben Christensen nævnte i sit oplæg følgende hovedpunkter:

  • Nabohjælp kan være en god ide. Der uddeltes en folder om emnet. Hvis man kan blive enige med nogle naboer, kan tilmelding ske på nettet.
  • Ved ferie m.v.: Automatisk tænd og sluk, få naboen til at fylde affaldsspanden op m.v.
  • Alarm kan være en mulighed, men kan også være svær at håndtere (hvad skal man stille op, hvis man ved bortrejse får at vide via alarmen, at der er indbrud?). Men det, at alarmen sætter i gang kan reducere indbruddets omfang. En alarm kan give tryghed.
  • Sikring af vinduer og døre. Der findes en folder om emnet.
  • Tag evt. billeder med smartphone, hvis man ser noget mistænkeligt. Man skal overveje evt. risici nøje inden man beslutter at gribe direkte ind ved et indbrud – der kan være voldelige typer imellem. Men observér og dokumentér – og tag kontakt til politiet. Også i mindre sager.
  • Opsætning af aflåst værdiboks o.l. er ikke nødvendigvis en god løsning – kan signalere, at der er værdier, at komme efter.
  • Politiet kan kontaktes på 114 (hvor der er omstilling med elektronisk valg) eller 112, hvis det skal gå stærkt.
  • Indbrudstyvene går primært efter kontanter og smykker

Der blev forespurgt om man må sætte kamera op. Det må man godt – og det kan fungere som bevis i en evt. senere sag.