Kontingenter

Grundejerforeningen:

Kontingentet i regnskabsåret 1. oktober 2019 – 30. september 2020 udgør: 225 kr.

Beløbet forfalder til betaling d. 31. december 2019.

Beløbet kan betales som følger

  • Bankoverførsel reg.nr. 1551, kontonr. 8031428
  • MobilePay Myshop 646716
  • Kontant til kassereren

Noter venligst vej og husnummer  ved overførsel.

Fællesarealer:

Bidraget til vedligeholdelse af de grønne fællesarealer, såsom græs slåning, beskæring og vedligeholdelse af beplantninger i hegn/gærer og trægrupper opkræves fra 2020 af grundejerforeningen. Der er betalings pligt for alle grundejere..

Den årlige generalforsamling fastsætter bidraget til græsslåning og anden vedligeholdelse af de grønne fællesarealer.

Vedligeholdelses bidraget pr. grundejer udgør i 2020: 1100 kr.