Kontingenter

Grundejerforeningen:

Kontingentet i regnskabsåret 1. oktober 2020 – 30. september 2021 udgør: 200 kr.

Beløbet forfalder til betaling d. 31. december 2020.

Beløbet kan betales som følger

  • Bankoverførsel reg.nr. 1551, kontonr. 8031428
  • MobilePay Myshop 646716
  • Kontant til kassereren

Noter venligst vej og husnummer ved overførsel.

Fællesarealer:

Bidraget til vedligeholdelse af de grønne fællesarealer, såsom græsslåning, beskæring og vedligeholdelse af beplantninger i hegn/gærer og trægrupper opkræves fra 2021 af grundejerforeningen. Der er betalingspligt for alle grundejere..

Den årlige generalforsamling fastsætter bidraget til græsslåning og anden vedligeholdelse af de grønne fællesarealer.

Vedligeholdelses bidraget pr. grundejer udgør i 2021: 1100 kr.