Kontigenter

Grundejerforeningen:

Kontingentet i regnskabsåret 1. oktober 2017 – 30. september 2018 udgør: 275 kr.

Beløbet forfalder til betaling d. 31. december 2017.

Beløbet kan indbetales via netbank til Danske Bank reg.nr. 1551, kontonr. 8031428 eller kontant til Jette Glavind, Odinsvej 7, tlf. 30542920.

Fællesarealer:

Bidraget til vedligeholdelse af de grønne fællesarealer, såsom græsslåning, beskæring og vedligeholdelse af beplantninger i hegn/gærer og trægrupper opkræves af Sorø Kommune indtil grundejerforeningen overtager de grønne fællesarealer.

Kommunen fastsætter bidraget efter indstilling fra grundejerforeningens generalforsamling.

Vedligeholdelsesbidraget pr. grundejer udgør i 2018: 1000 kr.