Kontingenter

Grundejerforeningen:

Kontingentet i regnskabsåret 1. oktober 2019 – 30. september 2020 udgør: 225 kr.

Beløbet forfalder til betaling d. 31. december 2019.

Beløbet kan betales som følger

  • Bankoverførsel reg.nr. 1551, kontonr. 8031428
  • MobilePay Myshop 646716
  • Kontant til kassereren

Noter venligst vej og husnummer  ved overførsel.

Fællesarealer:

Bidraget til vedligeholdelse af de grønne fællesarealer, såsom græsslåning, beskæring og vedligeholdelse af beplantninger i hegn/gærer og trægrupper opkræves af Sorø Kommune indtil grundejerforeningen overtager de grønne fællesarealer.

Kommunen fastsætter bidraget efter indstilling fra grundejerforeningens generalforsamling.

Vedligeholdelsesbidraget pr. grundejer udgør i 2020: 1100 kr.