Bestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer:

Formand:
Morten Veje Bastholm
Thorsvej 8
20 29 78 40
formand@klyngehusene.dk

Kasserer:
Jette Glavind
Odinsvej 7
30 54 29 20
jetteglavind48@gmail.com

Sekretær:
Maria Hesselberg
Odinsvej 35
28 74 03 21

Bestyrelsesmedlem:
Lisbet Nielsen
Odinsvej 18


Revisorer:
Peter Folmar
Peter Kragh