Bestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer:

Formand:
Maria Hesselberg Kryger
Odinsvej 35
28 74 03 21
formand@klyngehusene.dk

Kasserer:
Jette Glavind
Odinsvej 7
30 54 29 20
jetteglavind48@gmail.com

Bestyrelsesmedlem og sekretær:
Betina Leihardt
Odinsvej 26
25 60 64 27

Bestyrelsesmedlem:
Louise Bodin
Thorsvej 30

Suppleant:
Chris Henningsen
Thorsvej 5

Suppleant:
Erling Raahauge
Thorsvej 43

Revisorer:
Peter Folmar
Peter Kragh