Medlemmer

Bestyrelsens medlemmer:

Formand:
Morten Veje Bastholm
Thorsvej 8
20 29 78 40
formand@klyngehusene.dk

Kasserer:
Jette Glavind
Odinsvej 7
30 54 29 20
jetteglavind48@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:
Louise Rindom Bodin
Thorsvej 30
52 77 27 25

Suppleant og containeransvarlig:
Flemming Hjorth
Odinsvej 43
29 44 92 53

Suppleant og sekretær:
Maria Hesselberg
Odinsvej 35
28 74 03 21

Revisorer:
Peter Folmar
Peter Kragh